VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT OCEAN RACE 60 OY:N (YHTIÖ) TAPAHTUMISSA

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat purjehdustapahtumiin myytäviä miehistöpaikkoja. Yritystapahtumia, jonne asiakasyritys kutsuu sovitun määrän omien sidosryhmiensä edustajia, koskevat ehdot on kuvattu internet-sivujemme kohdassa ”Purjehdukset / Toimitusehdot”.

Paikkavaraukset Ocean Race 60 Oy:n markkinoimiin tapahtumiin ovat henkilökohtaisia. Ilmoittautumisen yhteydessä kunkin osallistujan tulee toimittaa yhtiölle ajantasaiset nimi-, osoite- sekä muut tarvittavat tiedot, jotka tilaisuuden luonne tarvitsee. Tiedot ruoka-, ja lääkeaineallergioista sekä säännöllisestä lääkityksestä tulee myös toimittaa yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Nämä tiedot tulevat vain tapahtumasta vastaavan kapteenin ja ruokahuollosta vastaavan kokin tietoon. Tiedot allergioista ja lääkityksistä hävitetään välittömästi tapahtuman jälkeen. Osallistujalla tulee olla tapahtuman aikana voimassa oleva matkavakuutus, joka kattaa myös purjehdukseen liittyvät vahingot. Vakuutuksen kattavuuden selvittäminen on osallistuja omalla vastuulla. Osallistuja vastaa itse siirtymisistä aluksen lähtösatamaan ja paluusatamasta eteenpäin sekä kaikista niihin liittyvistä kustannuksista.

Miehistöpaikka maksetaan nettikaupassa varauksen yhteydessä.

Jos ostaja peruu osallistumisensa tapahtumaan, varausmaksua ei palauteta. Jos peruutus tehdään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua tai aiemmin, palautetaan maksetusta tapahtumasta varausmaksun ylittävä osa ostajalle. Jos peruutus tehdään alle 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, maksua ei palauteta. Yhtiöllä on oikeus perua ilmoittautuneen henkilön osallistuminen maksun viivästyessä. Ilmoittautuminen voidaan siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla siitä yhtiölle hyvissä ajoin ennen purjehdusta. Muutoksesta peritään 30 euron toimistomaksu. Yhtiöllä on oikeus perua tapahtuma ennen tapahtuman alkua, jolloin kaikki tapahtumaan liittyvät maksut palautetaan. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden itsestään johtumattomien syiden vuoksi tapahtuman aikana tehtäviin aikataulu- ja reittimuutoksiin sekä tapahtuman keskeyttämiseen. Yhtiö ei korvaa näistä syistä aiheutuvia kuluja tai vahinkoja. Näitä voivat olla esimerkiksi majoitus-, jatkoyhteyden muutos- ja muut vastaavat kulut. Yhtiöstä riippumattomia syitä voivat olla esimerkiksi alusvauriot, viranomaisen toimenpiteet, vaarallinen sää tai sääennuste, tai muut vakavat poikkeustilat sekä vakavat tapaturmat ja sairastapaukset. Osallistumismaksu sisältää reitin mukaisen purjehduksen Tokio II -aluksella ja ruokahuollon aluksen ollessa kulussa. Maksu ei sisällä aluksen ulkopuolista ohjelmaa tai ruokailuja satamissa. Maksu ei sisällä myöskään mahdollisia viranomaismaksuja kuten viisumeita tms. Muilta osin tapahtuman järjestämisessä ja toteuttamisessa sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.